משרדנו מייצג תובעים ונתבעים בתביעות לשון הרע והגנת הפרטיות.

חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה – 1965, בא להגן על אדם מפרסומים שונים אשר עלולים להשפילו, לביזויו, לפגיעה במשרתו, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו.

מהי לשון הרע?

 חוק איסור לשון הרע, מגדיר "לשון הרע" כדבר שפרסומו עלול –

1)  להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם;
2)  לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו;
3)  לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו;
4)  לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלותו;

מהו פרסום לשון הרע?

(א)  פרסום, לענין לשון הרע – בין בעל פה ובין בכתב או בדפוס, לרבות ציור, דמות, תנועה, צליל וכל אמצעי אחר.
(ב)  רואים כפרסום לשון הרע, בלי למעט מדרכי פרסום אחרות:
       (1)  אם היתה מיועדת לאדם זולת הנפגע והגיעה לאותו אדם או לאדם אחר זולת הנפגע;
       (2)  אם היתה בכתב והכתב עשוי היה, לפי הנסיבות להגיע לאדם זולת הנפגע.

פרסום לשון הרע הינה עוולה אזרחית וכן בנסיבות מסוימות מהווה עבירה פלילית. בגין העוולה האזרחית לפי חוק איסור לשון הרע יכול נפגע לקבל פיצוי כספי בסך של עד 50,000 ₪ ללא הוכחת נזק. בנוסף, אם הוכח במהלך המשפט כי לשון הרע פורסמה בכוונה לפגוע, רשאי בית המשפט לחייב את הנתבע לשלם לנפגע פיצוי של עד 100,000 ₪ ללא הוכחת נזק.  במידה והנפגע יכול להוכיח את נזקיו הרי שבאפשרותו לתבוע סכום גבוה יותר וזאת על פי הנזקים המוערכים.