משרדנו מטפל במגוון תביעות נזיקין (נזקי גוף ורכוש) ותביעות ביטוח, החל משלב הייעוץ הראשוני, דרך הכנת החומר לוועדות רפואיות, מומחים רפואיים, ניהול משא ומתן מול חברות ביטוח והגשת תביעות לבתי המשפט. משרדנו מייצג הן תובעים (נפגעים) והן נתבעים. בין לקוחות משרדנו נמנים אנשים פרטיים וחברות ביטוח.

תאונות דרכים

משרנו מייצג נפגעים בתאונות דרכים. הטיפול שניתן הינו החל משלב הייעוץ הראשוני, דרך איסוף, בחינה והכנת החומר להגשת התביעה לבית המשפט וניהול התיק בבית המשפט.

מהי תאונת דרכים?

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975, מגדיר תאונת דרכים כמאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה; יראו כתאונת דרכים גם מאורע שאירע עקב התפוצצות או התלקחות של הרכב, שנגרמו בשל רכיב של הרכב או בשל חומר אחר שהם חיוניים לכושר נסיעתו, אף אם אירעו על-ידי גורם שמחוץ לרכב, וכן מאורע שנגרם עקב פגיעה ברכב שחנה במקום שאסור לחנות בו או מאורע שנגרם עקב ניצול הכוח המיכני של הרכב, ובלבד שבעת השימוש כאמור לא שינה הרכב את ייעודו המקורי; ואולם לא יראו כתאונת דרכים מאורע שאירע כתוצאה ממעשה שנעשה במתכוון כדי לגרום נזק לגופו או לרכושו של אותו אדם, והנזק נגרם על ידי המעשה עצמו ולא על ידי השפעתו של המעשה על השימוש ברכב המנועי.

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים מגדיר שימוש ברכב מנועי כנסיעה ברכב, כניסה לתוכו או ירידה ממנו, החנייתו, דחיפתו או גרירתו, טיפול-דרך או תיקון-דרך ברכב, שנעשה בידי המשתמש בו או בידי אדם אחר שלא במסגרת עבודתו, לרבות הידרדרות או התהפכות של הרכב או התנתקות או נפילה של חלק מהרכב או מטענו תוך כדי נסיעה וכן הינתקות או נפילה כאמור מרכב עומד או חונה, שלא תוך כדי טיפולו של אדם ברכב במסגרת עבודתו ולמעט טעינתו של מטען או פריקתו, כשהרכב עומד;

חשוב לדעת, כי בתביעת נזקי גוף שהינם כתוצאה מתאונת דרכים (כהגדרתה בחוק) אין שאלה של אשם, דהיינו בכל מקרה זכאי הנפגע לפיצוי כספי, וכי השאלה הרלוונטית הינה גובה הפיצוי אותו זכאי הנפגע לקבל.

בתאונת דרכים נהג הרכב והנוסעים עימו תובעים את חברת הביטוח של הרכב בו נהג/נסעו, הולך רגל אשר נפגע בתאונת דרכים תובע את חברת הביטוח של הרכב שפגע בו. פוליסת ביטוח חובה היא הפוליסה המאפשרת הגשת תביעה.

במקרה ואין לנהג הרכב פוליסת ביטוח חובה או במקרה שנהג הרכב הפוגע אינו ידוע (תאונת פגע וברח),  יש להגיש את התביעה כנגד קרנית והיא אשר תפצה את הנפגע.

 טיפים ועצות שימושיות לנפגע תאונת דרכים –

  • לדווח על התאונה ולקבל אישור משטרה. ככל שלא הגיע ניידת למקום האירוע, לגשת לתחנת משטרה לדווח על התאונה ולקבל אישור על כך.
  • צילום פוליסת ביטוח חובה, רישיון רכב ורישיון נהיגה בר תוקף.
  • לשמור את כל המסמכים רפואיים אשר ניתנו בעקבות קבלת הטיפול הרפואי (כגון: מיון בית החולים, מרפאות חוץ, קופת חולים, טיפולי פיזיותרפיה וכו'). יש לציין בפני נותן הטיפול כי המדובר בתאונת דרכים.
  • לשמור על כל הקבלות על כספים שהוצאתם בעקבות התאונה.

תאונות עבודה

משרדנו מטפל ומייצג נפגעים בתביעות נגד מעבידים והמוסד לביטוח לאומי בגין תאונות עבודה, דהיינו תאונות שאירעו לעובדים במהלך העבודה, בדרך לעבודה או בדרך חזרה ממנה.

הטיפול שניתן הינו החל משלב הייעוץ הראשוני, דרך איסוף, בחינה והכנת החומר להגשת התביעה לבית המשפט וניהול התיק בבית המשפט.

טיפים ועצות שימושיות לנפגע בתאונת עבודה:

  • לדווח למעביד על התאונה.
  • לשמור את כל המסמכים רפואיים אשר ניתנו בעקבות קבלת הטיפול הרפואי (כגון: מיון בית החולים, מרפאות חוץ, קופת חולים, טיפולי פיזיותרפיה וכו'). יש לציין בפני נותן הטיפול כי המדובר בתאונת עבודה.
  • פנייה למוסד לביטוח לאומי ודיווח על תאונת העבודה.

נזקי רכוש

משרדנו מטפל בתביעות נזקי רכוש, כגון: נזקים לרכבים כתוצאה מתאונת דרכים ("נזקי פח"), נזקים כתוצאה משריפה, הצפות, דליפות מים, זיהומים, ליקויי בניה ועוד.

תביעות על פי פוליסת ביטוח

משרדנו מטפל בתביעות על פי פוליסות ביטוח שונות, כגון: ביטוח רכוש, ביטוח בריאות, ביטוח חיים, ביטוח סיעוד, ביטוח אחריות מעבידים, ביטוח מקצועי, ביטוח תאונות אישיות, ביטוח אי כושר עבודה, ביטוח אחריות צד שלישי, ביטוח נסיעות לחו"ל ועוד.

תביעות כנגד משרד הביטחון (קצין התגמולים)

משרדנו מטפל ומייצג חיילים בשירות חובה/קבע/מילואים, שוטרים במשטרת ישראל, שוטרים במשמר הגבול בתביעות להכרתם כנכי צה"ל, החמרת נכות בוועדות ערר בבתי משפט ובוועדות רפואיות.