משרדנו מייעץ ומסייע לתובעים ולנתבעים להגיש תביעתם או להתגונן בבית משפט לתביעות קטנות.

משרדנו מסייע בהכנת כתבי טענות המוגשים לבית המשפט לתביעות קטנות (כתב תביעה, כתב הגנה, הודעת צד שלישי ובקשות שונות) ובהכוונה לצורך ניהול הליך משפטי יעיל ונכון תוך חיסכון בהוצאות מיותרות.

מהי תביעה קטנה?

בית משפט לתביעות קטנות הינו בית משפט אשר דן בסכסוכים ובתביעות אזרחיות על סכומים שהינם נמוכים (באופן יחסי). מטרתו של הליך בבית משפט לתביעות קטנות הינו להקל על האזרח ולהביא את תביעתו לבירור ולהכרעה בפני בית המשפט בזמן מהיר יחסית ובהוצאות מינימאליות.

בית המשפט לתביעות קטנות פועל בדרך הנראית לו המועילה ביותר להכרעה צודקת ומהירה, הוא רשאי לקבל ראיה אף אם לא הייתה קבילה בבית משפט אחר והוא אינו מחויב לפעול על פי סדרי הדין הקבועים בבית משפט השלום.

האם באפשרותו של צד להליך לשכור שירותי עורך דין?

התובע והנתבע אינם רשאים להיות מיוצגים בבית המשפט לתביעות קטנות והייצוג במהלך הדין נעשה באופן עצמאי על ידי בעלי הדין עצמם. עניין זה בא להבטיח "מאזן כוחות" בין הצדדים להליך ומונע יתרון של צד אחד על האחר.

ישנם מקרים בהם יתיר בית המשפט לתביעות קטנות לצד מסוים להיות מיוצג על ידי עורך דין אולם רק במקרים מסוימים ומטעמים מיוחדים בלבד.

ראוי לציין כי ישנה חשיבות יתרה לכתבי הטענות המוגשים לבית המשפט (כתב תביעה, כתב הגנה, הודעת צד שלישי, בקשות שונות), ומשכך ובטרם הגשת כתב התביעה או כתב הגנה לבית המשפט מומלץ להתייעץ עם עורך דין, דבר שעשוי להביא לתוצאה טובה יותר וחסכון בהוצאות כספיות שלא לצורך.

כמה כסף ניתן לתבוע בבית משפט לתביעות קטנות? מהי סמכותו של בית משפט לתביעות קטנות?

בתי המשפט לתביעות קטנות ידון בתביעה אזרחית:

1. לתשלום סכום שאינו עולה על סך של 32,700 ₪ (סכום זה משתנה ומתעדכן מפעם לפעם. על פי צו בתי המשפט (שינוי סכום התביעה בתביעות קטנות), התשס"ח – 2008).

2. למתן צו להחלפת מצרך או לתיקונו או לביטול עסקה, כששווי המצרך או התיקון או סכום העסקה, לפי הענין, אינו עולה על הסכום של 32,700 ₪.

מה קורה כאשר סכום התביעה גבוה יותר מהסכום שניתן לתבוע בבית משפט לתביעות קטנות?

במצב זה עומדות בפני התובע שתי האפשרויות. האחת, הגשת התביעה לבית משפט לתביעות קטנות עד לתקרת סכום המותרת (32,700 ₪) תוך ויתור על יתרת סכום התביעה. השנייה, הגשת תביעה על מלוא סכום התביעה לבית משפט שלום.

מי רשאי להגיש תביעה בבית משפט לתביעות קטנות?

רק אנשים פרטיים רשאים להגיש תביעה בבית משפט לתביעות קטנות. חברות ותאגידים אינם מורשים להגיש תביעה לבית משפט לתביעות קטנות ועליהם להגישה לבית משפט אחר (בהתאם לסמכות העניינית). לעומת זאת, כאמור, אין כל מניעה כי אדם פרטי יגיש תביעה כנגד חברות ותאגידים שונים.

האם ניתן להגיש ערעור על פסק דין שניתן בבית המשפט לתביעות קטנות?

לא קיימת זכות ערעור על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות אלא יש צורך לבקש רשות לכך מבית המשפט המחוזי. בקשת רשות ערעור יש להגיש לבית המשפט המחוזי בתוך 15 יום מיום מתן פסק הדין בבית המשפט לתביעות קטנות.